Chính sách dữ liệu Ladifire

Chúng tôi KHÔNG BAO GIỜ bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất cứ ai.

Ladifire cho phép khách truy cập trang web của mình, www.ladifire.com, kiểm soát dữ liệu cá nhân của họ. Chúng tôi cũng cung cấp các điều khiển cho phép người dùng / khách hàng của Ladifire có quyền kiểm soát quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân được dịch vụ của chúng tôi nắm bắt. Chính sách bảo mật này cung cấp thông tin về cách Ladifire xử lý và bảo vệ dữ liệu này.

Ladifire coi bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư là điều tối quan trọng. Chúng tôi không bao giờ bán dữ liệu cá nhân và chúng tôi thực hiện tất cả các hoạt động xử lý tuân thủ nghiêm ngặt Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR) (cụ thể nhưng không giới hạn ở Điều 6 (1) (b) cho (f) và Điều 28) như cũng như Luật pháp của Việt Nam (cùng với Luật áp dụng trực tiếp), nơi Ladifire được hợp nhất.

Nếu bạn là khách truy cập của một trang web đang chạy các dịch vụ được cung cấp bởi Ladifire (“Ladifire Enabled Site”), phần Người dùng cuối (End users) của Chính sách bảo mật này áp dụng cho bạn.

Đối với mục đích của Chính sách bảo mật này, dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận dạng; một cá nhân có thể nhận dạng là một người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến một mã định danh như tên, số chứng minh thư , dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể đối với vật lý, sinh lý, bản sắc di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của người tự nhiên đó (Dữ liệu cá nhân trực tuyến).

Trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân

Ladifire chịu trách nhiệm xử lý hợp pháp dữ liệu của bạn như được thực hiện trên trang web của chúng tôi.

Loại dữ liệu cá nhân nào được xử lý và cho mục đích gì?

Dữ liệu sử dụng Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi lưu trữ tên của nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, trang web mà bạn đã truy cập chúng tôi từ đó, các phần của trang web chúng tôi truy cập, ngày và thời gian truy cập của bạn và thông tin từ thiết bị (loại thiết bị, hoạt động hệ thống, độ phân giải màn hình, ngôn ngữ, quốc gia bạn đang ở và loại trình duyệt web) bạn đã sử dụng trong chuyến thăm của mình. Chúng tôi chỉ chụp và lưu trữ một phiên bản rút gọn của địa chỉ IP của bạn. Nó được chụp và lưu trữ ở định dạng ẩn danh bằng cách chặn octet cuối cùng để địa chỉ IP đầy đủ của bạn không bao giờ đến máy chủ của chúng tôi và chúng tôi không bao giờ có quyền truy cập vào nó.

Chúng tôi xử lý dữ liệu sử dụng này để tạo điều kiện cho bạn truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: để điều chỉnh dịch vụ của chúng tôi với thiết bị bạn đang sử dụng) và để nhận ra và ngăn chặn mọi hành vi lạm dụng. Chúng tôi cũng xử lý dữ liệu sử dụng ở dạng ẩn danh cho mục đích thống kê và để cải thiện trang web của chúng tôi.

Cookies Ladifire sử dụng cookie để xử lý thông tin bao gồm thông tin nhật ký internet tiêu chuẩn và chi tiết về các mẫu hành vi của khách truy cập khi truy cập trang web của chúng tôi. Điều này được thực hiện để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn và để tạo thuận lợi cho việc sử dụng các chức năng nhất định. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được chuyển đến máy tính hoặc thiết bị bởi các trang web cho mục đích lưu giữ hồ sơ và để tăng cường chức năng trên trang web của chúng tôi. Ladifire lưu trữ thông tin này trong một hồ sơ người dùng giả danh. Ladifire không xử lý thông tin này để xác định người dùng cá nhân hoặc để khớp thông tin đó với dữ liệu khác về người dùng cá nhân.

Cookies được lưu trữ trên thiết bị cá nhân của bạn và bạn có toàn quyền kiểm soát việc sử dụng chúng. Bạn có thể tắt hoặc hạn chế truyền cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt web của bạn. Cookies đã được lưu trữ có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Nếu bạn truy cập trang web Ladifire, với cookie bị vô hiệu hóa, bạn có thể không thể sử dụng tất cả các chức năng trên trang web của chúng tôi trong phạm vi đầy đủ.

Để biết thêm thông tin về các cookie chúng tôi sử dụng, vui lòng truy cập Thông tin cookie.

Liên lạc với chúng tôi qua email Trên trang web của chúng tôi, bạn có cơ hội liên hệ với chúng tôi để đặt câu hỏi cho chúng tôi, ví dụ như qua biểu mẫu liên hệ, chúng tôi hỏi bạn về thông tin liên hệ của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ email, v.v.). Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu này liên quan đến việc trả lời các truy vấn mà chúng tôi nhận được.

Nếu bạn nhận được email từ chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng một số công cụ phân tích nhất định để thu thập dữ liệu như khi bạn mở email của chúng tôi hoặc nhấp vào bất kỳ liên kết hoặc biểu ngữ nào mà email của chúng tôi chứa. Dữ liệu này giúp chúng tôi đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông và tiếp thị.

Tài khoản Ladifire Khi bạn đăng ký và mở tài khoản bằng Ladifire hoặc đăng ký nội dung hoặc ưu đãi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin như tên, địa chỉ email và thông tin chi tiết về tổ chức của bạn. Như chi tiết khác trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin này để cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn đã đăng ký. Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi để biết thêm chi tiết về việc đăng ký và sử dụng các dịch vụ do Ladifire cung cấp.

Bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản Ladifire của mình và / hoặc hủy đăng ký nhận nội dung hoặc ưu đãi từ chúng tôi bất cứ lúc nào. Sau khi chấm dứt tài khoản của bạn, chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn (một phần hoặc toàn bộ) để đáp ứng mọi yêu cầu về quy định và báo cáo cho các khung thời gian theo quy định của pháp luật và để có thể giải quyết các vấn đề về dịch vụ khách hàng. Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác mà chúng tôi đã xử lý thay mặt bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn trong vòng 30 ngày theo lịch.

Truy cập và tiết lộ cho bên thứ ba

Chúng tôi sử dụng một số nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài đáng tin cậy cho các dịch vụ phân tích, xử lý và / hoặc lưu trữ dữ liệu kỹ thuật nhất định. Các nhà cung cấp dịch vụ này được lựa chọn cẩn thận và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và bảo mật dữ liệu cao. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin với họ cần thiết cho các dịch vụ được cung cấp và chúng tôi hợp đồng ràng buộc họ để giữ bí mật mọi thông tin chúng tôi chia sẻ với họ và chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân theo hướng dẫn của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ chỉ chuyển dữ liệu của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn nếu chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo luật định hoặc hướng dẫn của cơ quan công quyền hoặc tòa án như được nêu trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi liên hệ với bạn

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể gửi cho bạn email thông báo về các cập nhật cho sản phẩm, tài liệu pháp lý của chúng tôi, cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc email tiếp thị. Ngoại trừ các trường hợp chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo luật (ví dụ: thông báo cho bạn về việc vi phạm dữ liệu), bạn sẽ có cơ hội hủy đăng ký nhận các tin nhắn này miễn phí.

Dữ liệu của bạn, bản quyền của bạn

Bạn có quyền được thông báo về Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi Ladifire, quyền cải chính / chỉnh sửa, xóa và hạn chế xử lý. Bạn cũng có quyền nhận từ Ladifire một định dạng Dữ liệu Cá nhân có cấu trúc, phổ biến và có thể đọc được bằng máy mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi chỉ có thể nhận dạng bạn qua địa chỉ email của bạn và chúng tôi chỉ có thể tuân thủ yêu cầu của bạn và cung cấp thông tin nếu chúng tôi có Dữ liệu cá nhân về bạn thông qua bạn đã liên hệ trực tiếp với chúng tôi và / hoặc bạn sử dụng trang web và / hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không thể cung cấp, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi lưu trữ thay mặt cho người dùng hoặc khách hàng của chúng tôi.

Để thực hiện bất kỳ quyền nào được đề cập trong Chính sách bảo mật này và / hoặc trong trường hợp có câu hỏi hoặc nhận xét liên quan đến việc sử dụng Dữ liệu cá nhân, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của Ladifire tựa: dpo@ladifire.com.

Khi bạn đã đồng ý, bạn có thể rút lại bất cứ lúc nào, mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý được thực hiện trước khi rút. Bất cứ khi nào bạn rút lại sự đồng ý, bạn thừa nhận và chấp nhận rằng điều này có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng của Trang web và / hoặc Dịch vụ của Ladifire. Bạn cũng đồng ý rằng Ladifire sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất và / hoặc thiệt hại nào đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu bạn chọn rút lại sự đồng ý.

Khi Dữ liệu Cá nhân được xử lý cho các mục đích trên trên cơ sở lợi ích hợp pháp của Ladifire, theo GDPR, bạn có thể phản đối việc xử lý đó bất cứ lúc nào. Để làm như vậy xin vui lòng liên hệ: support@Ladifire.com.

Ngoài ra, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu trong phạm vi quyền hạn của mình.

Thời gian xử lý

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu sử dụng của bạn cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi làm như vậy. Tất cả các dữ liệu khác như được chỉ định ở trên sẽ được lưu giữ miễn là cần thiết cho (các) mục đích mà chúng tôi đã thu thập ban đầu. Chúng tôi cũng có thể giữ lại thông tin theo yêu cầu của pháp luật.

Sửa đổi chính sách bảo mật này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này. Phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư này sẽ chi phối các hoạt động của chúng tôi trong việc thu thập, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo về bất kỳ sửa đổi nào bằng cách đăng thông báo bằng văn bản trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn có tài khoản với chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi quan trọng nào bằng cách gửi email đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn trừ khi bạn đã hủy đăng ký khỏi tất cả các liên lạc qua email. Việc bạn sử dụng trang web và / hoặc Dịch vụ sau ngày có hiệu lực của bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư, như đã sửa đổi. Tất cả các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ tự động có hiệu lực vào đầu ngày bạn sử dụng trang web và / hoặc dịch vụ hoặc 30 ngày theo lịch sau khi chúng được đăng lần đầu trên trang web của chúng tôi. Việc bạn sử dụng trang web và / hoặc dịch vụ sau ngày có hiệu lực của bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư, như đã sửa đổi.

Người dùng cuối (End Users)

Nếu bạn là khách truy cập của Trang web kích hoạt Ladifire, phần này áp dụng cho bạn. Phần này phải luôn được đọc cùng với Chính sách quyền riêng tư cụ thể của Trang web kích hoạt Ladifire, trong đó sẽ có thêm thông tin chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi Trang web kích hoạt Ladifire.

Bạn có thể biết thêm thông tin về Ladifire bằng cách truy cập phần ‘về Ladifire Cách của trang web hỗ trợ của chúng tôi. Ladifire hỗ trợ người dùng / khách hàng của mình cung cấp cho người dùng cuối trải nghiệm và dịch vụ tốt hơn cũng như hỗ trợ họ chẩn đoán các sự cố kỹ thuật và phân tích xu hướng người dùng. Quan trọng nhất, thông qua các dịch vụ Ladifire, chức năng của Trang web kích hoạt Ladifire có thể được cải thiện, giúp chúng trở nên thân thiện hơn, có giá trị hơn và sử dụng đơn giản hơn cho người dùng cuối.

Bạn có thể từ chối nhận Ladifire thu thập thông tin của mình khi truy cập Trang web được kích hoạt Ladifire bất cứ lúc nào bằng cách truy cập trang Từ chối của chúng tôi và nhấp vào ‘Tắt Ladifire, hoặc bật Không theo dõi (DNT) trong trình duyệt của bạn.